برای شروع هر کسب و کار، هر زمان، زمان خوبی است

مفاهیم استارتاپ ها و کارآفرینی مشابه هستند. با این حال ، کارآفرینی به کلیه مشاغل جدید ، از جمله خود اشتغالی و مشاغل که هرگز قصد بزرگ شدن یا ثبت نام شدن ندارند ، اطلاق می شود ، در حالی که استارتاپ ها به مشاغل جدیدی که قصد دارند فراتر از بنیانگذار انفرادی رشد کنند ، کارمند داشته باشند و قصد رشد بزرگ دارند.

تایید شده توسط بهترین ها در دنیا

ما چگونه کار می کنیم؟

روند کار ما بسیار ساده است ، کار شما فقط در 4 مرحله انجام خواهد شد.

1

ایده

فکر کردن درباره یک ایده
2

تحقیق

تحقیق کردن درباره ایده
3

توسعه

توسعه دادن و رفع عیب
4

انجام شد!

پروژه در جیب شماست.